Een slimme brievenbus, smart farm, dementie waarschuwing of afgesloten wegen in de binnenstad. Op de Internet of Things  Hackathon waar we als Onethinx tech support leverden, zijn zes teams koortsachtig aan de slag geweest met een breed scala van toepassingen op basis van LoRaWAN connectiviteit. Techneuten en ondernemers samen braken hun hersens over de combinatie tussen technische mogelijkheden en commerciële haalbaarheid. Waar de een vooral de use case onder woorden wilde brengen, was een ander al aan het programmeren geslagen. De pitches zijn geweest en die zorgden voor een groeiend enthousiasme.

Toelichting bij de Hackathon

Zes teams

The Things Network, waar Onethinx ook onderdeel van is, zorgde daarbij voor Node-RED accounts voor de zes teams. Vanuit Onethinx werd ook een mobiele gateway gebruikt zodat de nieuwe applicaties meteen met het Internet of Things verbonden kunnen zijn. Launchlab organiseerde de hackathon als geheel en Marvin met oefenboards om devices mee te maken. De teams bevatten elk een techneut en een ondernemer.

Koortachtig overleg

Vragen use cases

Technici van Onethinx en BHack werden vervolgens bestookt met tal van vragen variërend van business case tot connectiviteit en hardware. Vooral de omschakeling naar het denken in Internet of Things en de mogelijkheden die dat biedt, opende veel mensen de ogen. Wat kost een digitale sensor eigenlijk? En is aansluiting op het netwerk gratis en met welke onderhoudskosten moet je dan rekening houden?

De eerste code wordt geschreven

Jury

Een jury van Luc Lageweg (installatiebedrijf Alewijnse Zwolle BV), Hans Kerssies (docent ICT bij mbo Landstede) en Jouke Schaafsma (Onethinx) beoordeelde de diverse oplossingen op technisch niveau, haalbaarheid, validiteit en de oplossing als geheel. Maar nog los van de uiteindelijke winnaar leverde het creatieve proces van de zes teams nu al nieuwe inzichten op in oplossingsrichtingen voor IOT-vraagstukken.

Winnaar

Uiteindelijk won een oplossing om broei in indoor opgeslagen hooi te detecteren. Het team had een oplossing ontwikkeld en werkend gekregen waarvan de business case realistisch was en de gekozen techniek haalbaar en logisch. Ook bedacht het team dat de temperatuurstijging uit de sensor via een dashboard en IFTTT tot een alert kan leiden op basis van sms. Boeren die vrezen dat hun schuren in rook opgaan, krijgen er daarmee in de toekomst mogelijk een tijdige waarschuwing. Moeten ze wel hun mobieltje bij zich houden. En anders, zo bedacht het team, sturen we geautomatiseerd een sms naar de buurman of de brandweer.